SKN Edukacji Medycznej

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Medycznej powstało w październiku 2016 roku i jest kierowane do studentów wszystkich kierunków studiów  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zainteresowanych doskonaleniem i ulepszaniem procesu nauczania na kierunkach z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Cele naszej działalności to popularyzowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu teoretycznych oraz praktycznych aspektów edukacji oraz kształcenia medycznego, a także podejmowanie działań mających na celu systematyczną poprawę ich jakości.

Realizujemy je poprzez m.in. dokonywanie przeglądu najnowszej dostępnej literatury naukowej z zakresu edukacji medycznej i omawianie jej na spotkaniach koła, uczestniczenie w zjazdach naukowych, warsztatach i szkoleniach, publikowanie prac w recenzowanych czasopismach naukowych, a także przeprowadzanie projektów badawczych mających na celu udoskonalenie procesu dydaktycznego, na które udało się nam uzyskać studenckie granty naukowe.

Działalność w naszym kole to niepowtarzalna okazja poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, zawiązania znajomości z przedstawicielami różnych kierunków studiów naszej Uczelni oraz  rozwoju umiejętności prowadzenia badań naukowych, przygotowywania wystąpień zjazdowych oraz pisania prac naukowych pod opieką doświadczonej i życzliwej studentom kadry dydaktycznej. Wszystkich zainteresowanych działalnością w ramach Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Medycznej serdecznie zapraszamy na spotkanie!

 

opiekun Koła Naukowego: 

dr Marek Dąbrowski

 

kontakt:

 

Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego

Martyna Piszczek

martynapiszczek@onet.pl