Pracownicy

prof. dr hab. Ryszard Marciniak  Kierownik Katedry  rmarcin@ump.edu.pl
dr Magdalena Cerbin-Koczorowska Asystent mcerbin@ump.edu.pl
dr Marek Dąbrowski Adiunkt

marekdabrowski@ump.edu.pl

tel. 504 136 807 

dr Małgorzata Posłuszna-Lamperska Starszy wykładowca malgpos@interia.pl
dr Leszek Rębała Starszy wykładowca lesrebala@op.pl
dr Karolina Szczeszek  Starszy wykładowca kszczesz@ump.edu.pl
prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski Profesor nadzwyczajny kp.szymanowski@wp.pl
dr Magdalena Witt  Starszy wykładowca mwitt@ump.edu.pl   
dr Paweł Żebryk Adiunkt pzebryk@ump.edu.pl
lek. Piotr Przymuszała Doktorant  pprzymuszala@ump.edu.pl
mgr Łucja Zielińska-Tomczak Doktorant 

 

zielinskatomczak@ump.edu.pl

Iwona Trąbka Specjalista administracyjny

kizem@ump.edu.pl

itrabka@ump.edu.pl