< Cofnij

Konferencja EBMA (European Board of Medical Assessors)

Gorąco zapraszamy do udziału w konferencji EBMA (European Board of Medical Assessors)  (EBMA Conference 2019), która odbędzie się w dniach 7-9 listopada w Łodzi.

Wydarzenie to pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców oraz zaprezentowanie nowych perspektyw w dyskusji na temat rozwoju oraz wdrażania nowoczesnych strategii oceny w edukacji zawodów medycznych. Stowarzyszenie Uczelni Medycznych Europy (The Association for Medical Schools in Europe, AMSE) jest organizacją zajmującą się promowaniem i rozwojem współpracy między uczelniami medycznymi w Europie w celu wspierania i zapewnienia jakości działań uczelni. Nowoczesne, programowe i transformatywne standardy oceny są zasadniczym elementem edukacji medycznej mającym zapewnić jej jakość, która spełniać będzie wymogi przyszłych potrzeb opieki zdrowotnej. Konferencja EBMA wraz z AMSE jest zatem doskonałą okazją spotkania, rozpoczęcia i dalszego rozwoju współpracy między ekspertami w zakresie oceny, do których należą dziekani, autorzy programów nauczania oraz nauczyciele edukacji zawodów medycznych. Aktualnie uczelnie medyczne w Polsce wdrażają nowe standardy nauczania i oceny, co dodatkowo wzbogaci debaty i dyskusje w tym ważnym i ciekawym temacie.

 

więcej informacji: https://umed.pl/ebma-conference-2019/