Tematy prac magisterskich/licencjackich

Obszary tematyczne prac magisterskich i licencjackich

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski
Obszary tematyczne prac licencjackich i magisterskich
Kierunek: Położnictwo

Położnictwo.


Promotor: Dr Marek Dąbrowski
Obszary tematyczne prac licencjackich i magisterskich
Kierunek: Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne.
Zarządzanie kryzysowe.
Medycyna pola walki – ratownictwo taktyczne.
Stany nagłe zagrożenia życia.

Promotor: Dr Małgorzata Posłuszna-Lamperska
Obszary tematyczne prac licencjackich

Zdrowie, styl życia, odżywianie, czas wolny osób w różnym wieku i w różnych środowiskach społecznych.
Czynniki warunkujące zdrowie człowieka oraz determinanty antyzdrowotne (czynniki fizyczne: odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, profilaktyka); czynniki psychiczne: aktywność umysłowa, satysfakcja z pracy i życia; determinanty antyzdrowotne: uzależnienia, stres, samotność, niezdrowe dawkowanie promieni UV).
Edukacja zdrowotna i rekreacyjna ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych.
Profilaktyka starzenia się organizmu człowieka.
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.
Aktywność ruchowa i sport osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, sensoryczna).
Zaburzenia mowy, komunikacji, słuchu (uwarunkowania i skutki zaburzeń, wpływ na funkcjonowanie szkolne, społeczne, zawodowe, diagnostyka).
Profilaktyka wad wymowy (rola karmienia naturalnego, stosowanie smoczków).
Problemy dewiacyjnego zachowania się dzieci, młodzieży, dorosłych (agresja, przestępczość, narkomania, alkoholizm).

Obszary tematyczne prac magisterskich

Zdrowie, styl życia, zachowania zdrowotne, odżywianie, czas wolny osób w różnym wieku i w różnych środowiskach społecznych.
Czynniki warunkujące zdrowie człowieka oraz determinanty antyzdrowotne (czynniki fizyczne: odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, profilaktyka); czynniki psychiczne: aktywność umysłowa, satysfakcja z pracy i życia; determinanty antyzdrowotne: uzależnienia, stres, samotność, niezdrowe dawkowanie promieni UV).
Edukacja zdrowotna i rekreacyjna ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych.
Profilaktyka starzenia się organizmu człowieka.
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.
Aktywność ruchowa i sport osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, sensoryczna).
Zaburzenia mowy, komunikacji, słuchu (uwarunkowania i skutki zaburzeń, wpływ na funkcjonowanie szkolne, społeczne, zawodowe, diagnostyka).
Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja logopedyczna, edukacja specjalna, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, środowiskowe formy wsparcia osób z niepełnosprawnością.
Profilaktyka wad wymowy (rola karmienia naturalnego, stosowanie smoczków, wiedza rodziców na temat profilaktyki logopedycznej, rola rodziny w rozwoju mowy dziecka, komunikacja i funkcjonowanie w społeczeństwie , np. dziecka autystycznego, osoby po udarze mózgu).
Problemy dewiacyjnego zachowania się dzieci, młodzieży, dorosłych (agresja, przestępczość, narkomania, alkoholizm).

Promotor: Dr Karolina Szczeszek
Obszary tematyczne prac magisterskich
Kierunki : pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, elektroradiologia, fizjoterapia


Analiza potrzeb edukacyjnych i poziomu zadowolenia ze studiów studentów kierunków medycznych.
Oczekiwania studenta kierunku medycznego względem programu studiów.
Nauczyciel akademicki w oczach studentów kierunków medycznych.
Symulacja jako element współczesnej edukacji medycznej.
Działania edukacyjne pielęgniarki/położnej/menadżera zdrowia/fizjoterapeuty ukierunkowane na pacjenta po odbytym zabiegu chirurgicznym.
Wyzwania edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia na (wybranych) oddziałach szpitalnych.
Choroby układu sercowo-naczyniowego — wyzwanie dla promocji zdrowia.
Przyczyny i radzenie sobie ze stresem wśród studentów uczelni medycznych.
Uzależnienie od mediów – sposoby radzenia sobie z problemem w opinii studentów kierunków medycznych.
Nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne a zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży.
Potrzeby edukacji zdrowotnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych .
Programy edukacji zdrowotnej realizowane w szpitalach.
Wyzwania edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole rodzenia.